8. Nagroda Banacha wręczona

« wróć do aktualności

Dr Adam Kanigowski z Instytutu Matematycznego PAN odebrał 13 września Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha za rozprawę doktorską “Własności ergodyczne gładkich potoków na powierzchniach”. Uroczyste wręczenie Nagrody miało miejsce podczas inauguracji 7. Forum Matematyków Polskich z udziałem Matematyków Ukraińskich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

dsc00484Na konkurs wpłynęło 13 prac z Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej. Pozostałymi nominowanymi byli:

  • Michał Lasoń (IM PAN)
  • Andreas Minne (KTH Royal Institute of Technology w Sztokholmie)
  • Wojciech Politarczyk (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Zoltán Vidnyánszky (Eötvös Loránd University w Budapeszcie).

Zwycięska praca z ostała napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariusza Lemańczyka z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK i promotora pomocniczego – dr Joanny Kułagi-Przymus IM PAN i Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. W swojej dysertacji laureat opisuje teorię układów dynamicznych wykorzystywaną w biologii, ekonomii, astronomii, meteorologii, hydrodynamice oraz wielu innych dziedzinach nauki. Jej podstawy zostały rozwinięte przez Sir Izaaka Newtona, natomiast odkrycie teorii chaosu w XX w. pozwoliło wyjaśnić wiele zjawisk zachodzących zarówno w przyrodzie, jak i w ekonomii. Na co dzień mamy do czynienia z tego typu zjawiskami, oglądając prognozę pogody, która, niestety nigdy nie sprawdza się dokładnie, co jest zgodne ze współczesną teorią układów dynamicznych. Teoria układów dynamicznych pozwala również wyznaczać skomplikowane trajektorie satelitów w ten sposób, aby zaoszczędzić paliwo.

dsc00494W swojej pracy dr Kanigowski bada gładkie układy dynamiczne zachowujące miarę na powierzchniach, próbując opisać ich własności ergodyczne oraz różne rodzaje mieszania. Głównym zagadnieniem rozważanym w rozprawie jest problem postawiony przez W.A. Rochlina, który zapytał się, czy zwykłe mieszanie przez taki układ dynamiczny implikuje mieszanie wyższych rzędów. Dla gładkich układów dynamicznych problem ten jest otwarty od 50 lat. Dr Kanigowski podaje rozwiązanie dla pewnych klas układów dynamicznych: dla tzw. potoków Arnolda oraz potoków Koczergina.
Nagrodzona rozprawa dr. Kanigowskiego stanowi podstawę jego 4 publikacji. Trzy z nich już się ukazały: jedna w Inventiones mathematicae (jedno z najbardziej prestiżowych czasopism matematycznych) oraz dwie w Ergodic Theory and Dynamical Systems (jedno z najważniejszych czasopism drukujących prace na temat układów dynamicznych).

Międzynarodowa Nagroda Banacha przyznawana jest corocznie od 2009 roku. Jej fundatorem jest firma Ericpol, która w 2008 roku wraz z Polskim Towarzystwem Matematycznym zainicjowała to prestiżowe wyróżnienie. Stanowi wyraz uznania jednej z czołowych polskich firm teleinformatycznych dla znaczenia matematyki i roli, jaką ogrywa ona we współczesnym świecie. Projekt ma także na celu popularyzację dorobku Stefana Banacha i polskiej nauki i jest zarazem jedną z najwyższych gratyfikacji finansowych przyznawanych w dziedzinie matematyki w Polsce. Wartość finansowa Nagrody wynosi obecnie 25 000 PLN (20 000 PLN do roku 2013). Konkurs na trwałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń matematycznych w Europie.

« wróć do aktualności