Matematyka jest alfabetem,
za pomocą którego
Bóg opisał wszechświat.

- Galileusz

The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences

jest wspólnym przedsięwzięciem firmy Ericpol oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Stanowi ona wyraz uznania ze jednej z czołowych polskich firm teleinformatycznych dla roli, jaką myślenie matematyczne odgrywa we współczesnym świecie.

Celem ustanowienia Nagrody jest promocja i wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy w dziedzinie nauk matematycznych.

Zobacz zasady konkursu

Stefan Banach1892 - 1945

Twórca analizy funkcjonalnej i patron nagrody – symbolizuje talent, determinację i pracowitość. Banach, znany z niekonwencjonalnego sposobu uprawiania matematyki, stał sie jednym z najsławniejszych matematyków w świecie. Urodził się w 1892 w Krakowie, gdzie spędził młodość. Studiował na Politechnice Lwowskiej. W 1920 r., nie mając ukończonych studiów matematycznych, Stefan Banach otrzymał doktorat na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie po czterech latach został profesorem. W 1935 został zaproszony do wygłoszenia plenarnego wykładu na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Oslo. Wkrótce przed wybuchem II wojny światowej Stefan Banach został wybrany prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Zmarł latem 1945 r. we Lwowie.

Więcej informacji znajduje się w "Wortalu Stefana Banacha".

Jury

Grzegorz Karch

Przewodniczący jury

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obszar badań

Równania różniczkowe cząstkowe, analiza stochastyczna.

Awards

  • 2006 – Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stanisława Zaremby.
  • 2008 – Nagroda im. Wacława Sierpińskiego z dziedziny matematyki przyznawana przez III Wydział PAN.
  • 2013 - Nagroda Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki.

Jarosław Kędra

Członek jury

Profesor Uniwersytetu Aberdeen i adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego.

Obszar badań

Geometria i topologia.

Tomasz Schoen

Członek jury

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obszar badań

Addytywna kombinatoryka.

Damian Niwiński

Członek jury

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Obszar zainteresowań

Logika w informatyce, teoria automatów, złożoność.

Michał Sidorczyk

Członek jury

Doktor matematyki. Pracownik firmy Ericpol.

Włodzimierz Zwonek

Członek jury

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obszar zainteresowań

Analiza wielu zmiennych zespolonych.

Laureaci

Rok 2015 - dr Joonas Ilmavirta

Nagrodę The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences w 2015 roku otrzymał Joonas Ilmavirta z Finlandii. Nagrodzona rozprawa doktorska pt. “On the Broken Ray Transform” została napisana pod kierunkiem profesora Mikko Salo na Uniwersytecie w Jyväskylä.

Nagroda o wartości 25 000 złotych została wręczona podczas uroczystego otwarcia 6. Forum Matematyków Polskich, 8 września 2015 o godzinie 9.00 na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (aula nr 107) przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie.

Rok 2014 - dr Dan Petersen

Zwycięzcą VI edycji „The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences” został Szwed – dr Dan Petersen z Uniwersytetu w Kopenhadze. Nagrodzona rozprawa nosi tytuł: Topology of moduli spaces and operads i została napisana pod kierunkiem profesora Carela Fabera w KTH Royal Institute of Technology w Sztokholmie. Zawiera ona algebraiczny i geometryczny opisu rodzin wszystkich powierzchni ze strukturą zespoloną i spełniających pewne naturalne założenia.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014 w Poznaniu. Laureat otrzymał najwyższą w historii konkursu Nagrodę o wartości 25 tysięcy złotych.

Rok 2013 - dr Marcin Pilipczuk

Laureatem piątej edycji konkursu „The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences” został dr Marcin Pilipczuk. Nagrodzona rozprawa doktorska zatytułowana: „New techniques applicable to selected NP-hard problems”, została napisana pod kierunkiem dr. hab. Łukasza Kowalika na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło 17 września 2013 r. podczas inauguracji 5. Forum Matematyków Polskich w Rzeszowie. Honorowy Patronat nad tą konferencją objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

Rok 2012 - Dr Andras Mathe

Laureatem IV edycji konkursu został dr Andras Mathe z Uniwersytetu w Warwick, Wielka Brytania. Nagrodzona praca nosi tytuł „The isomorphism problem of Hausdorff measures and Hoelder restrictions of functions” (Izomorficzne problemy miar Hausdorffa i ograniczenia Hoeldera dla funkcji) i została napisana pod kierunkiem prof. Miklósa Laczkovicha z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Eötvös Loránd w Budapeszcie.

W swojej pracy, dotyczącej zagadnień fraktalnych, zajmuje się fundamentalną właściwością miar Hausdorffa i dowodzi, że nie istnieje funkcja umożliwiająca przemapowanie dowolnego zbioru o wymiarze 1/2 na zbiór o wymiarze 1/3.

Rok 2011 - dr Łukasz Pańkowski

Laureatem III edycji konkursu im. Stefana Banacha na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk matematycznych w 2011 roku został dr Łukasz Pańkowski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Nagrodzona praca nosi tytuł „Twierdzenia o łącznej uniwersalności a twierdzenie Kroneckera o aproksymacjach diofantycznych” i została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Kaczorowskiego.

Rok 2010 - dr Jakub Gismatullin

Za autora najlepszej pracy doktorskiej z dziedziny nauk matematycznych w 2010 roku został uznany przez Jury dr Jakub Gismatullin z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Nagrodzona praca, nosząca tytuł „G-zwartość i grupy”, została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ludomira Newelskiego.

Rok 2009 - dr Tomasz Elsner

Zwycięzcą pierwszej Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za wybitną pracę doktorską w obszarze nauk matematycznych został dr Tomasz Elsner z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Nagrodzona praca nosi tytuł „Teoria powierzchni minimalnych w przestrzeniach systolicznych” i została napisana pod opieką prof. dr hab. Lecha Tadeusza Januszkiewicza.

Nominowani

Edycja 8
2016

Michał Lasoń

(Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)

Andreas Minne

(KTH Royal Institute of Technology in Stockholm)

Wojciech Politarczyk

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zoltán Vidnyánszky

(Eötvös Loránd University in Budapest)

Aktualności

Więcej aktualności

Media

Kontakt

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz:

Fields marked with an * are required

Patroni medialni

  • perspektywy
  • tvp-poznan
  • radio-merkury
  • swiat-nauki
  • forum-akademickie